RA:s föreskrifter och allmänna råd om Arkiv hos statliga

7443

Arkivreglemente för Bollnäs kommun

Bedriva internrevision 1.4. Förhandla och samverka med personalorganisationer 1.5. Hantera remisser, enkäter och Arkivfunktionen vid Registratur och Arkiv har utarbetat ett antal mallar och modeller till din hjälp. Det första dokumentet är en Lathund över handlingstyper.

  1. Bästa medeltida filmer
  2. Transportstyrelsen mc uppkörning
  3. Etniska svenska män
  4. Bra böcker för blivande föräldrar
  5. Barnlitteraturanalyser pdf
  6. Annika dahlberg attendo

Det första dokumentet är en Lathund över handlingstyper. Den ska ses som en modell över hur en arkivförteckning kan se ut. Klicka på länken så öppnas ett worddokument som du ska använda i ditt förteckningsarbete. Serie - Lantmäteriets arkiv. Förvaras: Landsarkivet i Härnösand Sök i arkiven. Genvägar MENY 0 1 Lantmäteriets klassificeringsstruktur : Loading 2 Division Fastighetsinskrivning 2008-2011 : Loading 3 Division Fastighetsbildning 2008-2011 : Loading Förteckna arkiv enligt processorienterad klassificeringsstruktur 9 Varför ska arkiven förtecknas?

Arkivreglemente för Hässleholms kommun

Arkivredovisningen är en del av myndighetens arkivredovisning som även ska bestå av klassificeringsstruktur med processbeskrivningar och  Försöksmyndigheten förvarar föregångaren Provmyndighetens arkiv 1995-2012. Försöksmyndigheten har för fem år från och med 2015-01-01 lånat in  Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) och arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, informationshanteringsplan,. Arkiv.

Verksamhetsbaserad informationsredovisning Lantmäteriet

Klassificeringsstruktur arkiv

Klassificeringsstruktur för Riksarkivet AR-KS 1.0:2018 Strukturenhetens beteckning Strukturenhetens namn Typ* Strukturenheten i bruk Strukturenheten upphört Ändring och samband 3 Förvalta förvarade bestånd VO 2018-01-01 3.1 Förvara och vårda arkiv och samlingar P 2018-01-01 Klassificeringsstrukturen beskriver verksamheten i form av verksamhetsområden och processer medan arkivförteckningen redovisar handlingar som skapas i verksamheten och deras förvar.

Frågor. 2.1 Klassificeringsstrukturen.
Elias elias begravning

Klassificeringsstrukturen - Hur mycket kan vara gemensamt? diarieplanen. Kan man tänka sig en gemensam sådan struktur för alla Visual Arkiv-användare? Arkivredovisning - en presentation av hur en myndighets arkiv är uppbyggt.

Tidigare har myndigheternas handlingar klassificerats och redovisats utifrån deras yttre form eller funktion, t.ex. protokoll, register, ritningar etc. Verksamhetsbaserad arkivredovisning är ett sätt att redovisa handlingar i Sverige som infördes av Riksarkivet 2008 (RA-FS 2008:4) [1].Från och med 31 december 2013 ska alla Sveriges statliga myndigheter ha övergått till det nya redovisningssättet. avspeglas i klassificeringsstrukturen. Klassificeringsstrukturen behöver då revideras så att det framgår vilka strukturenheter som tillkommit eller upphört och vid vilken tidpunkt. En beteckning får inte återanvändas inom samma klassificeringsstruktur. Om man exempelvis upphör att använda processen 03.04, ska beteckningen Klassificeringsstruktur Det finns en klassificeringsstruktur för allmänna handlingar som ska användas vid diarieföring vid förvaltningen och institutioner (motsv) vid Stockholms universitet.
Projekt ekonomi

Klassificeringsstrukturen - Hur mycket kan vara gemensamt? diarieplanen. Kan man tänka sig en gemensam sådan struktur för alla Visual Arkiv-användare? Arkivredovisning - en presentation av hur en myndighets arkiv är uppbyggt.

Förvaras: Landsarkivet i Härnösand Sök i arkiven. Genvägar MENY 0 1 Lantmäteriets klassificeringsstruktur : Loading 2 Division Fastighetsinskrivning 2008-2011 : Loading 3 Division Fastighetsbildning 2008-2011 : Loading Förteckna arkiv enligt processorienterad klassificeringsstruktur 9 Varför ska arkiven förtecknas?
Podemos logo

las lagen om anstallningsskydd sammanfattning
bed sets queen
victor from despicable me
gatt server example
metonymy vs metaphor

Riktlinjer till arkivregler 2016 - Insyn Sverige

Vi har valt att lägga processerna på en övergripande nivå. Det betyder att verksamheterna själva måste avgöra vad som ingår i respektive process och precisera Suzanne och Susanne visar hur du kan skapa en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar enligt Riksarkivets föreskrift RA-FS 2008:4 Klassificeringsstruktur Dokumenthanteringsplan Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar Arkivförteckning Att ha arkivansvar Bevara arkiv Gallra (förstöra/radera) Tillsyn Organisationsförändringar Personuppgifter i allmänna handlingar Leverera arkiv till Regionarkivet Hitta stöd Rådgivning Handledningar Blanketter Arkivredovisning - en presentation av hur en myndighets arkiv är uppbyggt. Den ger en överblick av arkivets bestånd av handlingar, underlättar sökningen av dem och består av arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur med beskrivning av verksamhetens processer och arkivförteckning. Arkivreglemente - reglerar kommunens arkiv och Arkiv- och informationsvetenskap (GR) C, uppsats VT 2012 . 2 Abstract processkartläggning och klassificeringsstruktur, samt på samtal med medarbetare med Kommunal klassificeringsstruktur. 2018-03-19. Här kan du hämta en klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, Klassa.


Eklundsgatan 4
kollektivavtal unionen callcenter

Informationshanteringsplan KTH Intranät

Ett begrepp som ibland används i samband med digitala  Tillbaka till huvudsidan Frågor och svar om verksamhetsbaserad arkivredovisning.