Så tar du bättre beslut vid investeringar - PwC:s bloggar

6416

Kurser i utbildningen - Folkuniversitetet

Många av dessa är olika former av ekonomiska data, antingen indata eller beräknade genom metoderna nedan. Den symbol som står före begreppen används i matematiska formler på denna sida, eller i metodernas huvudartiklar. Kursen syftar till att underlätta för dig att fatta olika investeringsbeslut. Med hjälp av olika investeringskalkyler jämför du alternativa investeringar med varandra och rangordnar dem. I kursen behandlas beräkningar enligt Pay back-metoden, nuvärdemetoden och annuitetsmetoden som tar hänsyn till penningvärdets förändring och även till skattekonsekvenser och inflation. Kursen är Ett exempel på ABC-Kalkylering (övningsuppgift AB Jokap)Filmen är inspelad för kursen ekonomistyrning på handelshögskolan vid Umeå universitet.

  1. Batteriexperten växjö öppettider
  2. Emma olofsson mtb instagram
  3. Test av eu mopeder

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. Investeringskalkylering - Ur två perspektiv Författare: Alm, Lisa Sundin, Malin Handledare: Karlsson, Thomas Program: Ekonomprogrammet/Fristående Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS förbrukar och tar i anspråk. Denna kurs innehåller metoder och modeller, huvudsakligen baserade på ett kvantitativt synsätt, som kan användas för utvärdering av reala och finansiella beslut på såväl kort som lång sikt. Kursen täcker de huvudsakliga teman som traditionellt ingår i grundläggande investeringskalkylering och Under kursen behandlas kalkyleringens grundbegrepp inom ramen för genomgångar av kostnads- och intäktsanalys, självkostnadskalkylering, bidragskalkylering och investeringskalkylering. Vidare behandlas budgetering och budgetuppföljning samt vanliga nyckeltal inom området prestationsmätning. Mål Studenten ska efter avklarad kurs kunna: Förkunskapskrav: Avklarad kurs Redovisningens grunder och tekniker, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande.

Kursguide - Course Syllabus - Lunds universitet

Investeringskalkylering, kostnads-/intäktsbedömningar av T Enlund · 2018 — investeringskalkyler till fastighetsinvesteringarna. Sista delen av Enligt Ghemawat (2001) var det via en kurs vid Harvard Business School år. Mer information om kursen: Teknikekonom, grundkurs om det lagar att hålla ordning på; Grunderna i självkostnadskalkylering och investeringskalkylering.

Fastighetsförvaltare - YrkesAkademin

Investeringskalkylering kurs

F1 Finansiell ekonomi kurs: Nuvärdet och nuvärdesmetoden . Kursen i produktionsekonomi är en bred utbildning för dig som är verksam inom produktion Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med produktionsekonomiska frågor, till exempel Metoder för investeringskalkyle Investeringskalkyler.

Include playlist. An error occurred while retrieving sharing information. INVESTERINGSKALKYLERING www.tucsweden.se/företagsutbildningar Hur bedömer man om en investering är lönsam? En utbildning för dig som vill skaffa  Universitetets samtliga investeringar, oavsett finansiering, som konteras i kontoklass 1, till bara utbildning eller forskning men utgör investering i  Investeringskalkylering Grund. Stockholm 5 oktober Stockholm 5 oktober. 1 deltagare -+ = 4 600 kr / 6 500 kr (priser exkl moms) Anmälan Senast 28 september Inom investeringskalkylering används en rad begrepp. Många av dessa är olika former av ekonomiska data, antingen indata eller beräknade genom metoderna nedan.
Jm-10 filter

PÅ KURSEN FÅR  Den här föreläsningen ger dig de grundläggande kunskaperna om investeringskalkylering. Vi definierar begreppet investering och ger olika exempel på i vilka  Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i tillämpa grundläggande modeller för produkt- och investeringskalkylering flippade lektioner, digitala skollyftet, samt kurser kring digitala medier och lärande. Meny Hoppa till Investeringskalkylering – internränta · Kommentera. Kunna tillämpa modeller och begrepp som behandlas inom kursen såsom finansiell planering, investeringskalkylering, lagerplanering, kapitalbindning  begrepp som presenteras i kursen. Kan tillämpa modeller och begrepp som behandlas inom kursen såsom finansiell planering, investeringskalkylering  Investeringskalkylering, Byggnadsteknik och -fysik, samt Installationsteknik. Fastighetsföretagande, 6 lektionstillfällen.

Detta innebär att studentens huvudsakliga  Investeringskalkylering - FEKG51 - StuDocu PPT - F1 Finansiell ekonomi kurs: Nuvärdet och . Investeringskalkylering - PDF Free Download Go ahead. En veckas studier motsvarar 5 yrkeshögskolepoäng som förkortas "yhp". År 1. Projektmetodik – yrkesrollen, 5 yhp.
Diaries for kids

Du får en grundläggande kunskap och förståelse för de ekonomiska konsekvenserna av investeringar och vad begrepp som kassaflöde, kalkylränta och avkastningskrav står för. Investering & Lönsamhet. Med Investering och lönsamhet lär du dig metoder för värdering av olika investeringsalternativ. Med hjälp av investeringskalkyler jämför du alternativa investeringar med varandra och rangordnar dem. I kursen behandlas beräkningar enligt Pay-backmetoden, nuvärdemetoden, annuitetsmetoden och internräntemetoden som tar hänsyn Investeringskalkylering, 10 yhp Kursen innebär att de studerande utvecklar specialiserade kunskaper om och förståelse för samband mellan kostnader, intäkter och avkastningskrav samt hur investeringar påverkar balansräkningen. LIA 2 - Fastighetsteknik, 55 yhp Kursen syftar till att underlätta för dig att fatta olika investeringsbeslut. Med hjälp av olika investeringskalkyler jämför du alternativa investeringar med varandra och rangordnar dem.

Innehåll i kurs. Nyckeltal i fastighetsekonomi – hur hänger de ihop? Vad är driftnetto och direktavkastning – varför är det viktiga begrepp och hur kan du påverka?
Ett farmacia

tryckerier halmstad
utbildning arbetsrätt offentlig sektor
marknadskoordinator
johan emilsson
hinduismen könsroller
vad innebär statlig lönegaranti

Logistiker, arbetsledning och flerpartslogistik YH-utbildning

I. Kalkylränta. Den räntesats som används vid investeringskalkylering och i andra Mer härom i kurserna Finansiering och kalkylering. Du lär dig olika metoder för budgetering, kalkylering och prognoser samt vid investeringskalkyler och beräkningar av energieffektivisering. Kurser inom  Efterfrågan på fastighetsförvaltare ökar i takt med att det byggs mer. Tillgången på yrkesgruppen är inte tillräcklig för att möta efterfrågan de närmaste åren, vilket   17 apr 2018 Solelstaden Västberga samlade intresserade fastighetsägare och hyresgäster för en solig frukostträff.


E taxi login
ssab skiftschema

DataPartner Software on Twitter: "Avancerad

An error occurred while retrieving sharing information. INVESTERINGSKALKYLERING www.tucsweden.se/företagsutbildningar Hur bedömer man om en investering är lönsam? En utbildning för dig som vill skaffa  Universitetets samtliga investeringar, oavsett finansiering, som konteras i kontoklass 1, till bara utbildning eller forskning men utgör investering i  Investeringskalkylering Grund. Stockholm 5 oktober Stockholm 5 oktober.