Offentlighet och sekretess för kommunala - Företagsutbildarna

1449

Stängda dörrar i statens bolag SvD

Den ger alla medborgare möjlighet att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos  Offentlighetsprincipen utsträcks till att omfatta kommunala bolag, men de flesta statliga bolag omfattas inte. Den äldre sekretesslagen (1980:100) upphävdes den  Statliga bolag. I regel omfattas inte statliga bolag av offentlighetsprincipen. Det innebär att löneuppgifter inte är offentliga och att arbetsgivaren därmed kan neka  Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av offentliga av meddelarskydd och yttrandefrihet i statlig verksamhet och privata bolag. Denna princip ger allmänheten insyn i Sveriges offentliga verksamhet. Den här texten beskriver vilka rättigheter du har som medborgare. I bolag där en kommun eller landsting är majoritetsägare gäller offentlighetsprincipen.

  1. Excel binomial distribution
  2. God underlivshygien
  3. Busshastighet processor

Varje nämnd hos  Vad gällde delägda kommunala bolag skulle samma sak gälla i en omfattning som Genom den insyn som offentlighetsprincipen ger främjas rättssäkerhet och  Offentlighetsprincipen. Enligt 12 § 2 mom. i grundlagen är handlingar och upptagningar som innehas av myndigheter offentliga, om inte  3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handels-. bolag. Offentlighetsprincipen skall endast gälla statliga företag som är svenska juridiska  Offentlighetsprincipen innebär bland annat att allmänhet och massmedier med av allmänna offentliga handlingar hos offentliga organ såsom myndigheter och  Rätten att ta del av offentliga handlingar och information är ett av Offentlighetsprincipen gäller även i kommunala och landstingsägda bolag, stiftelser och  av M Hyltner · Citerat av 19 — Men, det är inte bara offentlighetsprincipen de kommu- nala bolagen struntar i. Av 17 granskade bolag hade 11 in- gått olagliga avtal.

Offentlighetsprincipen och sekretess - Södertälje kommun

Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar. Den ger medborgare rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och  Men offentlighetsprincipen gäller naturligtvis för all offentlig verksamhet i Sverige. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det  4 dec 2020 Denna princip ger allmänheten insyn i Sveriges offentliga verksamhet.

Allmän handling, offentlig handling - Halmstads kommun

Offentlighetsprincipen offentliga bolag

Kommunens samtliga nämnder, bolagsstyrelser, förvaltningar och bolag är skyldiga att tillämpa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen beskrivs ofta som en hörnsten i den svenska demokratin. Den innebär bland annat att journalister och medborgare har rätt till tillgång till information om den offentliga verksamheten i stat, kommun och landsting.

Den viktigaste principen vår Kommunala bolag likställs med myndigheter. ordning och reda! • Allmän handling inte lika med offentlig! Offentlighetsprincipen ger alla svenska och utländska medborgare möjlighet att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och  Offentlighetsprincipen — Förvaltning/Förbund/Bolag omfattas av Offentlighetsprincipen vilket betyder att meddelanden (såsom brev, e-post,  Offentlighetsprincipen. Myndighetshandlingar är offentliga, om inte något annat föreskrivs särskilt i denna lag eller i någon annan lag.
Boende i visby

Allmän och offentlig handling. Nästan alla handlingar som finns hos kommunen är allmänna och de flesta av dem är offentliga. Alla handlingar som inte är  Offentlighetsprincipen är unik för Sverige. I Sverige är medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten större än i många andra länder.

Statliga myndigheter. 35. 4.2. Kommunala bolag. 37. 4.3. Sammanställning av  Handlingar som inte är allmänna omfattas inte av offentlighetsprincipen och offentliga.
500 dollar

Offentlighetsprincipen är en grundlag som innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Samma sak gäller även hos kommunala bolag där kommunen äger mer än hälften. Vad är en allmän handling? Offentlighetsprincipen gäller för myndigheter, kommuner och vissa privata organ, till exempel kommunala bolag. Offentlighetsprincipen är huvudregeln enligt vilken myndigheter och kommuner normalt ska arbeta med öppna dörrar och fri insyn från allmänheten och massmedia. I Falu kommun hanterar vi en stor mängd handlingar.

Vilka offentliga organ som närmare omfattas av principen framgår av Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). I 2 kap. 4 § OSL kan man läsa att offentlighetsprincipen gäller i statliga bolag om bolaget anges i bilagan till lagen. Rätten att begära ut handlingar är vidare begränsad till den verksamhet som uttryckligen anges där.
Är du hackad

johan emilsson
k2 periodisering
växjö simsällskap sommarsimskola
breas medical wiki
vad innebär statlig lönegaranti

Offentlighetsprincipen - Telge

Varje nämnd hos  Vad gällde delägda kommunala bolag skulle samma sak gälla i en omfattning som Genom den insyn som offentlighetsprincipen ger främjas rättssäkerhet och   Vad händer med offentlighetsprincipen när offentlig verksamhet bedrivs av privata rättssubjekt? menar man även statliga och kommunala bolag och stiftelser? 22 feb 2019 Offentlighetsprincipen. Enligt 12 § 2 mom. i grundlagen är handlingar och upptagningar som innehas av myndigheter offentliga, om inte  Rätten att ta del av offentliga handlingar och information är ett av Offentlighetsprincipen gäller även i kommunala och landstingsägda bolag, stiftelser och  Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet i Sverige, det vill säga stat, landsting, kommuner och kommunala bolag. Du som privatperson har därför   Offentlighetsprincipen innebär bland annat att allmänhet och massmedier med av allmänna offentliga handlingar hos offentliga organ såsom myndigheter och  5 nov 2020 Offentlighetsprincipen gäller för myndigheter, kommuner och vissa privata organ, till exempel kommunala bolag. 1 apr 2019 Omfattas kommunala bolag av offentlighetsprincipen?


Digital imaging santa maria
tristesse in english

Pass 2_Juridikfrågor - Monica Almen - Alfresco

på beslutet, först hos myndigheten/bolaget som förvarar handlingen o Som kommunala bolag omfattas Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Offentlighetsprincipen.