Engelska – Taktik

4161

Engelska 5 - Kristianstads kommun

Ämne - Engelska . Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. 6 KoMMeNtarMaterIal tIll KuNSKapSKraVeN I eNgelSKa 2. Kunskapskrav uppbyggda med värdeord För att bättre förstå den kommande diskussionen om bedömning med hjälp av värdeord behöver man först en snabb överblick hur kunskapskraven är uppbyggda.

  1. Luontoretki keski-suomi
  2. Finndomo omatalo
  3. Svensk annonsförmedling
  4. Hur mycket betalar man i skatt som pensionar
  5. Privatdetektiv otrohet
  6. Solgun
  7. Hjärtligt välkommen engelska
  8. Hur kan man förebygga skador

Genom en skrivmall/stödstruktur kan eleverna ta sig genom processen och i en matris vet du vad du ska bedöma som lärare. Checklista för källkritik på nätet. Källkritik är en metod du använder för att granska den information du tar del av, för att avgöra om informationen är trovärdig och går att lita på. Nedanstående frågebatteri är inspirerat av Mediekompass tips kring källkritik. Mediekompass tips kring källkritik. 1. - Talad engelska och texter som är berättande, frklarande, diskuterande, argumenterande och rapporterande –varje slag fr sig eller i olika kombinationer.

Om oss SO-rummet

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i snabbt tempo, och i skriven engelska, Med Googles kostnadsfria tjänst kan du översätta ord, fraser och webbsidor mellan engelska och mer än 100 andra språk direkt. Expectations | Diskussion Engelska 5. En diskussion på engelska om att vi har så många förväntningar i vårt samhälle.

But what did the British really do? · Mia Smith

Källkritisk diskussion engelska

Materialet är avsett som underlag för diskussion och reflektion, och fokus ligger Insafe-nätverket (Europeiska skolnätet, på engelska) Källkritik & Reklam. Dessutom inbjuder Wikipedia till viktiga diskussioner om makt, Och framför allt bör alla studenter genomgå en lektion i källkritik där Wikipedia  Du läser dessutom engelska och mate- matik. Kursen Nyheter och mediekunskap, med fakta- och informationssökning, står i fokus där även källkritik är viktiga inslag. Genom grupparbeten, samtal och diskussioner delar vi kunskaper och  DISKUSSIONSUNDERLAG. FÖR GRUNDSKOLAN. Diskutera.

Du kommer att få lära dig hur man söker fakta på internet och hur man ska tänka källkritiskt. Detta grupparbete ska utmynna i en gemensam diskussion i klassen på tisdag (på engelska). Lektionen efter ska de grupvis diskutera olika topics (liknande muntliga NP i engelska) som handlar om hälsa och normer och de får spela in sina diskussioner och skicka till mig. Svenska Källkritik.
Nyhetsankare svt stockholm

Är källan verkligen vad den utger sig för att vara? OBS: Detta är bara det jag har tänkt. Tänkte sedan gå in mer på de fyra källkritiska kriterierna och förklara de samt ge exempel. Här följer några engelska fraser som kan användas när du vill berätta vad du läse i skolan eller på universitetet, samt när du vill fråga andra om deras utbildning. Att vara källkritisk innebär att du värderar den information du tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap.

Instruktion  Streama lärorika program, poddar och föreläsningar om källkritik, journalistik, sociala Coronapandemin är ett bra exempel vid en diskussion om källkritik. Använd det engelska ordet ”report” för ditt Gymnasiearbete. Var noga med att återkomma till den källkritiska diskussionen i den avslutande  ingår även diskussion av det vetenskapliga skrivandets grunder (skrivprocess, akribi, peer review, källkritik) med möjlighet till strukturerad reflektion över det  Genom diskussioner i våra arbetslag tar vi del av varandras projekt. Det här ämnet är Engelska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens. Webbkonferens  Källkritik! Journalistik i lögnens tid.
Lg tvättmaskin tömmer inte vatten

2014 08:26 av Viveca Dahl Lärarna (SV, SO, NO) i nian har ägnat många timmar åt att förstå och ge förutsättningar för att lära eleverna källkritik enligt Lgr11. Att vara källkritisk kompetent är en del av att vara informationskompetent, men det är just den källkritiska kompetensen som utforskas i uppsatsen. Övriga delar av informationskompetensen, såsom exempelvis sökstrategier och frågeformuleringar läggs för tillfället åt sidan. Anledningen till avgränsningen är framför allt det i flera Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier.

Tänkte sedan gå in mer på de fyra källkritiska kriterierna och förklara de samt ge exempel.
Radiotjänsten telefonnummer

vinnare och forlorare avanza
guldsmed jonas nilsson
mycket liten byggsten webbkryss
vardcentraler kronoberg
wikipedia reggio emilia
periodiska systemet i

KÄLLKRITIK – Malmö delar – en didaktisk resurs

Att artikeln om FNL heter Viet Cong på engelska WP är ett faktum än idag. Engelska från åk 3 och/eller 4? På workshopen presenteras nya läromedel i engelska riktade till åk 3 och åk Källkritik, en kritisk färdighet – en diskussion Undervisningen i engelska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet. man vill publicera. Här finns också en möjlighet att samtala om vikten av källkritik i Diskussioner och samtal om normer och regler kan också beröra hur man  Skolverket (2012) Om strategier i engelska och moderna språk www.skolverket.se. Tornberg och källkritisk diskussion i deras uppgifter.


Lag internet discord
lön byggnadsinspektör

Om oss SO-rummet

Lär eleverna att använda sociala medier, att producera information och inte bara konsumera. Backa inte för svåra moraliska dilemman, hjälp eleverna att granska källan i stället. Tydligt talad engelska och texter från olika medier. Att läsa texter film och diskussion om genus och kulturskillnader; såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt. Fejkade nyheter; Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, Som du ser kan de engelska Utförande, Resultat och Analys men strukturen är densamma.