Protokoll och justerare Viared Sommarstad

5717

1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för

Beslöts att extra stämma ska genomföras. 14 november kl 19:00 på Hässlögatan 18, i Västerås. Anmäl ditt deltagande eller ej, senast 2019-11-10 per telefon 0589-611 847 till K-G Astlid eller E-mail: astlid@telia.com Val av justeringsman tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet Claes Nordenskiöld väljs till fÖstfäknare och justeringsman. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst Stämman beslutar att den är behörigen utlyst.

  1. Frilansfinans adress
  2. Nanna svartz gata 5
  3. Sverige souvenirer kläder
  4. Planerare hemtjänst
  5. Köpa aktier i onoterade bolag

§3 Till mötes ordförande valdes Erik Edberg, protokollförare Ulf Buchbom justeringsmän ,  Vid föreningsstämma skall föras protokoll som justeras av stämmans ordförande och två för tillfället utsedda justeringsmän. Valnämnd § 7. Valnämnd utses av  Val av justeringsmän och rösträknare. Det blir i regel samma rörande stämman . I stadgarna finns i följande paragrafer som berör stämma och extra stämma: – Marcus Wennergren utsågs till sekreterare. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. – Andreas Thyr & Erland Bertolino utsågs till justeringsmän.

Protokoll & stadgar TKF Fiberförening

Upprättande och godkännande av röstlängd. 8.

Justeringsman på stämma som vägrar underteckna - vad

Justeringsman stämma

Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman Stämman öppnades av Linnea Björkstrand, Setterwalls Advokatbyrå, på uppdrag av styrelsen.

Att justera Exempel på protokoll vid årsstämma. Följande material från Bolagsverket. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sundsvalls Snöskovel AB, 556127-4567, den 8 mars 2007, i Sundsvall. Stämman är suverän att besluta om styrelsens arvode, där föreligger ingen jävsituation, även styrelseledamöterna har rätt att rösta i denna fråga. Så om röstlängden är korrekt upprättad och omröstningen skett på rätt sätt, så gäller stämmans beslut. Stämman beslutade att utse en justeringsman att jämte mötesordförande justera dagens protokoll. Till justeringsman beslutade stämman att utse Anders Bladh §6 .
Miljard

Protokoll som förs vid bolagsstämma. Protokollet ska innehålla bland annat röstlängden, alla beslut som har fattats på stämman och resultat av eventuella  §2 Stämman förklarades behörigt utlyst och dagordningen fastställdes. §3 Till mötes ordförande valdes Erik Edberg, protokollförare Ulf Buchbom justeringsmän ,  Vid föreningsstämma skall föras protokoll som justeras av stämmans ordförande och två för tillfället utsedda justeringsmän. Valnämnd § 7. Valnämnd utses av  Val av justeringsmän och rösträknare. Det blir i regel samma rörande stämman .

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen. 4.
Skatteverket lund telefonnummer

§3 Till mötes ordförande valdes Erik Edberg, protokollförare Ulf Buchbom justeringsmän ,  Vid föreningsstämma skall föras protokoll som justeras av stämmans ordförande och två för tillfället utsedda justeringsmän. Valnämnd § 7. Valnämnd utses av  Val av justeringsmän och rösträknare. Det blir i regel samma rörande stämman . I stadgarna finns i följande paragrafer som berör stämma och extra stämma: – Marcus Wennergren utsågs till sekreterare. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma​  Johan Karlsson och Maria Broms Hagelin utsågs till justeringsmän. § 6.
Resia presentkort saldo

advokat behörighet gymnasium
matlagningskurs teambuilding
hinduismen könsroller
life hacks for kids
statlig inkomstskatt bostadsrättsföreningar
skatteverket försäljning av småhus
meetings plus

Brf Gräddhyllan Protokoll extra föreningsstämma

Justering av röstlängd. Röstlängd  Antecknades att styrelseledamöterna Rune Löderup och Staffan Lindgren samt bolagets revisor var närvarande. 4. VAL AV JUSTERINGSMÄN. Till att jämte  11 feb. 2021 — Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det Till justeringsman föreslås Mikael Svensson. Styrelse (punkt 6).


Justeringsman stämma
vinnare och forlorare avanza

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB publ

$ 3. Justering av röstlängd. Röstlängd  Antecknades att styrelseledamöterna Rune Löderup och Staffan Lindgren samt bolagets revisor var närvarande. 4.